ข้อมูลแพทย์

พญ.ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์
พญ. ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 11:30 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2554
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2558
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474