ข้อมูลแพทย์

พญ.กิจติยา นรสิงห์
พญ. กิจติยา นรสิงห์
ความชำนาญพิเศษ
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์รังสีวินิจฉัย
 • จันทร์
  07:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  07:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  07:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  07:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  07:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2556
 • วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัยขั้นสูงระบบลำตัว พ.ศ.2558
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474