ข้อมูลแพทย์

พญ.ปิยศิริ เศรษฐบุตร
พญ. ปิยศิริ เศรษฐบุตร
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  15:30 - 18:30 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2558

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474