ข้อมูลแพทย์

พญ.ปิยะธิดา จิตรองอา
พญ. ปิยะธิดา จิตรองอา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474