ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์
อ.นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา)
  • อาทิตย์
    09:00 - 12:10 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474