ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์
อ. พญ. กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์
ความชำนาญพิเศษ
โสต ประสาท การได้ยินและการทรงตัว
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์หู คอ จมูก
  • พฤหัสบดี
    13:30 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  • ศุกร์
    15:30 - 18:30 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
  • แพทย์เฟลโลว์ สาขาโสต ประสาท การได้ยินและการทรงตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474