ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.อินธิรา ขัมภลิขิต
ผศ.พญ. อินธิรา ขัมภลิขิต
ความชำนาญพิเศษ
กุมารประสาทศัลยศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์ระบบประสาท)
  • ศุกร์
    15:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2555
  • Paediatric Neurosurgery Fellowship, Kaiser Pakland Medical Center, California, USA, พ.ศ.2558
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474