ข้อมูลแพทย์

นพ.เจษฎา ทวีโภคสมบูรณ์
นพ. เจษฎา ทวีโภคสมบูรณ์
ความชำนาญพิเศษ
โรคลมชัก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ระบบประสาท)
 • จันทร์
  09:00 - 11:20 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • อังคาร
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 08:50 น.
 • เสาร์
  08:00 - 11:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 11:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474