ข้อมูลแพทย์

พญ.ธนวรรณ เอี่ยมพรรัตน์
พญ. ธนวรรณ เอี่ยมพรรัตน์
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • จันทร์
  09:30 - 12:00 น.
  13:30 - 19:30 น.
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474