ข้อมูลแพทย์

พญ.รุจิรา พันธุ์วิทยากูล
พญ. รุจิรา พันธุ์วิทยากูล
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
 • อังคาร
  14:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 17:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกฟื้นฟูหัวใจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2550
 • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2556
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474