ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
รศ. นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
  • จันทร์
    14:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
  • Certificate of Respiratory and critical care medicine, Case western reserve university ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474