ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.วรวิชญ์ เหลืองเวชการ
อ.นพ. วรวิชญ์ เหลืองเวชการ
ความชำนาญพิเศษ
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรสาขาพยาธิวิทยาคลินิค แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทยสภา

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474