ข้อมูลแพทย์

พญ.เพ็ญพรรณ ศิริสุทธิ์
พญ. เพ็ญพรรณ ศิริสุทธิ์
ความชำนาญพิเศษ
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์นรีเวช
 • จันทร์
  07:30 - 08:50 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • อังคาร
  07:30 - 08:50 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:30 น.
 • พฤหัสบดี
  07:30 - 08:50 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • ศุกร์
  07:30 - 08:50 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3
  13:00 - 16:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
 • วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474