ข้อมูลแพทย์

ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ศ.คลินิก พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกฟื้นฟูหัวใจ
 • จันทร์
  08:00 - 09:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:30 - 13:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 4
 • ศุกร์
  09:15 - 11:55 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), พ.บ., วท.บ.(การแพทย์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
 • Certificate of Acupuncture Shanghai Traditional Medicine University
 • Certicate of Internship Police General Hospital.

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474