ข้อมูลแพทย์

ศ.พญ.อรทัย พิบูลโภคานันท์
ศ.พญ. อรทัย พิบูลโภคานันท์
ความชำนาญพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
  • อังคาร
    09:30 - 11:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา 
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทยสภา
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474