ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.กติกา นวพันธุ์
รศ. พญ. กติกา นวพันธุ์
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์นรีเวช
  • เสาร์
    14:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
  • Certificate in Fetal Intervention, University Hospital, Leuven, KU Leuven, Belgium (Research Fellow) พ.ศ.2557

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474