ข้อมูลแพทย์

พญ.อารยา มานะผจญ
พญ. อารยา มานะผจญ
ความชำนาญพิเศษ
โรคผิวหนัง, ศัลยกรรมเลเซอร์และความงาม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (ผิวหนัง)
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 19:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551 
 • Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University, UK, ปี พ.ศ. 2554
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2559
 • วุฒิบัตรสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2560

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474