ข้อมูลแพทย์

พญ.อารยา มานะผจญ
พญ. อารยา มานะผจญ
ความชำนาญพิเศษ
โรคผิวหนัง, ศัลยกรรมเลเซอร์และความงาม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • อังคาร
  13:30 - 18:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 14:00 น.
  13:00 - 19:00 น.
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 19:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 11:30 น.
  14:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 11:30 น.
  14:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1 ), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
 • Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University, UK, ปี พ.ศ. 2554
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2559
 • วุฒิบัตรสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2560
สมาชิกภาพ
 • Membership of Medical of Thailand
 • Membership of Dermatological Society of Thailand

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474