ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
ผศ.พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • จันทร์
  13:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538
 • แพทย์ใช้ทุน โครงการเพิ่มพูนทักษะ จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2539
 • แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
 • แพทย์เฟลโลว์, Graduate Educated Specialty Training Program, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยไมอามี
  ฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2543
 • ฝึกอบรม Cosmetic Dermatology, Mount Sinai Hospital ฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2543
 • อบรมแพทย์ฝังเข็มและการแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2551
 • ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์ สาขา Dermatopathology มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2558-2559
 • ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์ สาขา Cutaneous Lymphoma มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2559-2560
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474