ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.ศนิตรา อนุวุฒินาวิน
รศ. พญ. ศนิตรา อนุวุฒินาวิน
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์นรีเวช
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
 • วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
 • วุฒิบัตรเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • Research Scholar in Fetal cardiology, UCLA พ.ศ.2557
 • Observership in Fetal cardiology and Fetal treatment, UCSF

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474