ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.เกียรติศักดิ์ หงษ์คู
รศ. นพ. เกียรติศักดิ์ หงษ์คู
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด)
  • พฤหัสบดี
    17:00 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
  • Advanced aortic and Peripheral endovascular surgery fellowship, Division of vascular surgery, Department of surgery McGill University, Canada พ.ศ.2558
  • Clinical and Research programme (Endovascular surgery), Vascular centre, Skåne university hospital, Sweden พ.ศ.2560
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474