ข้อมูลแพทย์

นพ.วรุตม์ สุทธิคนึง
นพ. วรุตม์ สุทธิคนึง
ความชำนาญพิเศษ
โรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ระบบประสาท)
 • จันทร์
  09:00 - 11:20 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • อาทิตย์
  08:45 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
 • แพทย์ฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ.2555
 • วุฒิบัตรประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
 • Certificate of Neurosonology, American Society of Neuroimaging (ASN) พ.ศ.2559
 • อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474