ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.ชวนนท์ พิมลศรี
อ. พญ. ชวนนท์ พิมลศรี
ความชำนาญพิเศษ
ปวดศีรษะ นอนกรน โรคหยุดหายใจขณะหลับ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (สมองและระบบประสาท)
 • อังคาร
  16:00 - 18:30 น. สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
  16:00 - 18:30 น. สัปดาห์ที่ 1
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
 • วุฒิบัตรประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560
 • Certification of ANZHS Headache Master School, International Headache Society พ.ศ.2561
 • Certified International Sleep Medicine Specialist, World Sleep Society พ.ศ.2562
 • Sleep and Circadian Rhythm research, University of Michigan Sleep Disorder Center พ.ศ.2563

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474