ข้อมูลแพทย์

อ.พญ.กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
อ.พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
ความชำนาญพิเศษ
ความผิดปกติของเส้นผม หนังศีรษะ และการปลูกผม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • จันทร์
  15:30 - 17:30 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 15:30 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
 
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
สมาชิกภาพ
 
 • แพทยสภา
 • สมาคมแพทย์ผิวหนัง
 • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474