ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
รศ.พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • จันทร์
    09:30 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2539
  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา พ.ศ.2544
  • Research Fellow in Photodermatology and Photomedicine, Department of Dermatology Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan พ.ศ.2548
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474