ข้อมูลแพทย์

อ.ดร.นพ.ณัชชา ยอดระบำ
อ.ดร.นพ. ณัชชา ยอดระบำ
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง เฉพาะทางด้านการผ่าตัดภาวะบวมน้ำเหลือง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • จันทร์
    13:00 - 16:00 น.
  • อาทิตย์
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474