ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์
อ.นพ. มงคล สมพรรัตนพันธ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้ (ทั่วไป)
  • จันทร์
    13:00 - 15:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474