ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์
ผศ.นพ. มงคล สมพรรัตนพันธ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
  • จันทร์
    13:00 - 15:30 น.
  • ศุกร์
    13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก พ.ศ.2564

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474