ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล
รศ.พญ. กฤติยา กอไพศาล
ความชำนาญพิเศษ
เคมีบำบัด
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์เคมีบำบัด)
  • ศุกร์
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • เฟลโลว์สาขาอายุรศาสตร์เคมีบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
  • Visiting Scientist, Department of Gastrointestinal Medical Oncology, University of Texas MD Anderson Cancer, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2560

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474