ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
รศ.พญ. สุรีย์ สมประดีกุล
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ)
  • จันทร์
    16:30 - 18:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2533
  • Internal Medicine Internship and Residency, University Hospitals of Cleveland, Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, Ohio พ.ศ.2539
  • Pulmonary/Critical Care Medicine Fellowship, University of California, San Diego, California พ.ศ.2542
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474