ข้อมูลแพทย์

นพ.จรัน ปภังกรกิจ
นพ. จรัน ปภังกรกิจ
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
 • อังคาร
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474