ข้อมูลแพทย์

พญ.ดาริกา ทรงวุฒิ
พญ. ดาริกา ทรงวุฒิ
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคข้อ)
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474