ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.ณัฐวุฒิ อัครานุชาต
อ.นพ. ณัฐวุฒิ อัครานุชาต
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  13:30 - 16:30 น.
 • เสาร์
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474