ข้อมูลแพทย์

ศ. นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
ความชำนาญพิเศษ
โรคผิวหนัง ศัลยกรรมเลเซอและความงาม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศุกร์
    09:00 - 11:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2534
  • Clinical Fellow in Cosmetic Laser Surgery Dermatology/Cosmetic Laser Associates of La Jolla, California ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2541
  • Clinical Fellow in Laser Dermatology Dermatology Laser Center and Wellman Laboratories of Photomedicine Harvard Medical School,Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2540
  • Research Fellow in Dermatology Department of Dermatology University of California San Francisco, San Francisco, California ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2539
  • แพทย์เฟลโลว์สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474