ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
ผศ. นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
ความชำนาญพิเศษ
โลหิตวิทยาอายุรศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา)
  • พฤหัสบดี
    17:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
  • พบ.
  • วทบ.
  • วว.อายุรศาสตร์
  • อว.อายุรศาสตร์โรคเลือด

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474