ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
รศ. พญ. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกฟื้นฟูหัวใจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
 • พฤหัสบดี
  12:30 - 15:30 น.
 • อาทิตย์
  09:45 - 12:45 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550
 • ประกาศนียบัตรการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลนิวยอร์กเพรสไบทีเรียน มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2554
 • ประกาศนียบัตรการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเมโยคลินิก ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2556

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474