ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
ผศ. พญ. พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
ความชำนาญพิเศษ
เปลือกตา, เบ้าตา, ท่อน้ำตา, ไทรอยด์ขึ้นตา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ตา
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • Bachelor to Arts in Biochemical Sciences (Cum Laude), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550
 • แพทยศาสตรบัณฑิต Vanderbilt University school of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2554
 • Residency in Ophthalmology, University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2556
 • Clinical Fellowship in Eye Plastic, Orbital Surgery, Kellogg Eye Center, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2560
 • American Board of Ophthalmology พ.ศ. 2560
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474