ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
อ. พญ. พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
ความชำนาญพิเศษ
เปลือกตา, เบ้าตา, ท่อน้ำตา (eyelid orbit lacrimal), ไทรอยด์ขึ้นตา (thyroid eye disease)
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ตา
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  15:00 - 19:00 น.
คุณวุฒิ
 • Bachelor to Arts in Biochemical Sciences (Cum Laude), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550
 • แพทยศาสตรบัณฑิต Vanderbilt University school of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2554
 • Residency in Ophthalmology, University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2556
 • Clinical Fellowship in Eye Plastic, Orbital Surgery, Kellogg Eye Center, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2560
 • American Board of Ophthalmology พ.ศ. 2560

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474