ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ
ผศ. พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์เคมีบำบัด)
  • ศุกร์
    16:30 - 18:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยา พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2543
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474