ข้อมูลแพทย์

อ. นพ.ชาญวิทย์ อัศวศิริศิลป์
อ. นพ. ชาญวิทย์ อัศวศิริศิลป์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ)
  • ศุกร์
    17:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
  • แพทย์เฟล์โลว์ สาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474