ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
รศ. พญ. ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์เคมีบำบัด)
  • พฤหัสบดี
    09:00 - 12:15 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์เคมีบำบัด พ.ศ2551
  • University of Michigan, Comprehensive Cancer Center พ.ศ.2554
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474