ข้อมูลแพทย์

พญ.จิตปภา พงศ์มรกต
พญ. จิตปภา พงศ์มรกต
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ระบบประสาท
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ระบบประสาท)
 • จันทร์
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • เสาร์
  08:30 - 12:30 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2541
 • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
 • วุฒิบัตรสาขาหลอดเลือดสมอง University of Toronto ประเทศแคนาดา พ.ศ.2557
 • ประกาศนียบัตร Carotid ultrasound and transcranial Doppler Stroke Prevention & Atherosclerosis Research Centre, Robarts Research Institute, ลอนดอน, แคนาดา พ.ศ.2562
 

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474