ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.กานติมา จงจิตอารี
อ. พญ. กานติมา จงจิตอารี
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474