ข้อมูลแพทย์

พญ.กานติมา จงจิตอารี
พญ. กานติมา จงจิตอารี
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ยูโร
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  • อังคาร
    17:00 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ( Urological Surgery )
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474