ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.จันจิรา เพชรสุขศิริ
รศ. พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ
ความชำนาญพิเศษ
รังสีรักษา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (รังสีรักษา)
  • พุธ
    09:30 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541
  • แพทย์ประจำบ้านสาขารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
  • Clinical Fellowship training in Adult Central Nervous System Radiotherapy and Radiosurgery, Radiation Oncology Department, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2548
  • Clinical Fellowship training in Advanced Radiation Oncology, Radiation Oncology Department, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474