ข้อมูลแพทย์

พญ.ปารวี พรตตะเสน
พญ. ปารวี พรตตะเสน
ความชำนาญพิเศษ
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (ทั่วไป)
 • จันทร์
  13:00 - 20:00 น.
 • พุธ
  12:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  07:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้ (ทั่วไป)
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  10:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทยสภา พ.ศ.2554

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474