ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.วุฒิศิริ วีรสาร
รศ. พญ. วุฒิศิริ วีรสาร
ความชำนาญพิเศษ
รังสีรักษา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (รังสีรักษา)
  • พุธ
    16:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • พ.บ., ป.ชั้นสูง(รังสีชีววิทยา) , ว.ว.(รังสีรักษา)
  • Diploma in Clinical Onclolgy (The Royal Marsden hospital)
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474