ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.กฤษฎี ประภาสะวัต
รศ. นพ. กฤษฎี ประภาสะวัต
ความชำนาญพิเศษ
รังสีวินิจฉัย
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์รังสีวินิจฉัย
  • อังคาร
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • พ.บ., ว.ว.(รังสีวิทยา)
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474