ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.กอบกุล เมืองสมบูรณ์
รศ. พญ. กอบกุล เมืองสมบูรณ์
ความชำนาญพิเศษ
รังสีวินิจฉัย
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เอกซเรย์
  • ศุกร์
    09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • พ.บ., ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป)
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474