ผศ. พญ. กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ
ผศ. พญ.กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.ดร. นพ. กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ศ.ดร. นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 18:30 น.
 • พุธ
  17:30 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  14:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์
ผศ. นพ.โชค ลิ้มสุวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 20:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์
พญ.ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  10:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ธันยพร ชื่นจิตกุลถาวร
พญ.ธันยพร ชื่นจิตกุลถาวร
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ธีรวิทย์ พันธุ์ชัยเพชร
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ธีรวิทย์ พันธุ์ชัยเพชร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
ผศ. นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  11:00 - 12:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • พุธ
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. ดร. พญ. เบญจมาศ ช่วยชู
รศ. ดร. พญ.เบญจมาศ ช่วยชู
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4,5
ดูข้อมูลแพทย์