ศ. นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ศ. นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 14:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง
ศ. พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร
ศ.คลินิก นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:00 - 11:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ชุณหเกษม   โชตินัยวัตรกุล
รศ. นพ.ชุณหเกษม   โชตินัยวัตรกุล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
รศ. นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 11:30 น.
 • อาทิตย์
  09:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล
ศ.คลินิก นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  08:30 - 10:30 น.
  12:30 - 14:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ทิพวรรณ วงศ์กรรัตน์
พญ.ทิพวรรณ วงศ์กรรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:30 น.
  13:30 - 15:00 น.
 • อังคาร
  12:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 11:30 น.
  12:30 - 14:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 11:30 น.
  12:30 - 14:30 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 11:30 น.
 • เสาร์
  09:30 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ธนัญชัย ธนสัมฤทธิ์
นพ.ธนัญชัย ธนสัมฤทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
 • เสาร์
  09:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
 • อาทิตย์
  09:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. พญ. ธนัญญา บุณยศิรินันท์
ศ. พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:30 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2