ศ. นพ. สุรพล อิสรไกรศีล
ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์
ศ.คลินิก นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:15 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 3
  12:00 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
 • ศุกร์
  07:30 - 12:30 น.
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. สุรัตน์ ทองอยู่
รศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. สุวิทย์ เจริญศักดิ์
รศ. นพ.สุวิทย์ เจริญศักดิ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
 • อาทิตย์
  12:30 - 17:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. หฤษฎ์ ปัณณะรัส
อ. นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 19:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. อธิรัฐ บุญญาศิริ
ผศ. นพ.อธิรัฐ บุญญาศิริ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. อภิชาญ ชำนาญเวช
นพ.อภิชาญ ชำนาญเวช
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 19:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. อรรถพล มานัสสถิตย์
นพ.อรรถพล มานัสสถิตย์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  14:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. อินทิพร เกียรติพิโรดม
พญ.อินทิพร เกียรติพิโรดม
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  14:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2
ดูข้อมูลแพทย์
 • 7
 • 8