ศ.คลินิก นพ. ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
ศ.คลินิก นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ถานนท์ เงารังษี
นพ.ถานนท์ เงารังษี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:45 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ทสิวัฒน์ อินทร์นิพัฒน์
นพ.ทสิวัฒน์ อินทร์นิพัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  15:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ธนวัชร จีระตระกูล
นพ.ธนวัชร จีระตระกูล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
รศ. นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • ศุกร์
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ
ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  15:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์
ผศ. นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ธันยวัจน์ ปรางค์บุณยรัตน์
นพ.ธันยวัจน์ ปรางค์บุณยรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:15 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:30 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 10:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:00 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:15 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:15 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:15 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:30 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์