ข้อมูลแพทย์

ศ.คลินิก นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
ศ.คลินิก นพ. ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ)
  • จันทร์
    09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • พ.บ., ป.ชั้นสูง ( ศัลยศาสตร์ )
  • ว.ว. ( ศัลยศาสตร์ )
  • ว.ว. ( ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก )
  • FRCST

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474